Klubová výstava KCHMPP 26.9.2015 Tisk
Čtvrtek, 05 Listopad 2015 12:11

Klubová výstava KCHMPP 26.9.2015
Rozhodčí: Zdena Holmerová 
Elegant Eywa od Cidliny - V1, CAC, BOS

20150926Eywa